Genetički analizator

U okvru projekta READ-DM1 dobijen je genetički analizator (AB Genetic Analyzer 3500, Thermo Fisher Scientific).

Na ovom aparatu se radi Sangerovo sekvenciranje i fragment analiza. 

Oprema je na raspolaganju istraživačima zaposlenim u nаučno-istraživačkim organizacijama u Srbiji koje se institucionalno finansiraju.  

Ukoliko u svojim istraživanjima imate potrebu za Sangerovim sekvenciranjem i fragment analizom, informacije o korišćenju genetičkog analizatora možete naći u Aktu koji je usvojio Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Preuzmite akt Akt