READ-DM1-website-za-Nemanju-26-12-2022-docx-Google-документи (2)

Jovan Pešović je posetio KayserLab

Tokom aprila 2022. godine, Jovan je boravio u grupi prof. dr Ulriha Kejzera u Kevendiš laboratoriji Univerziteta u Kembridžu.

KayserLab se bavi na razumevanjem procesa transporta kroz membrane i njihovih primena u biosenzingu.

Tokom boravka, Jovan se upoznao sa tehnologijama senzinga i sekvenciranja kroz nanopore. Proveo je divno vreme radeći sa prof. Kejzerom i njegovim doktorandom Filipom Boškovićem, koji je diplomirao na Biloskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U isto vreme, Iva Mohora, studentkinja Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu radila je master rad kod prof. Kajzera.

Zahvaljujemo KayserLab na podršci projektu READ-DM 1 i radujemo se daljoj saradnji.

READ-DM1-website-za-Nemanju-26-12-2022-docx-Google-документи (1)

Marko Panić je posetio KayserLab

Marko je boravio u grupi prof. dr Ulriha Kejzera (Laboratorija Kevendiš, Univerzitet Kembridž, u periodu 15.08-14.09.2022.

Jedno od interesovanja KayserLab-a je razvoj protokola za detekciju pojedinačnih molekula nukleinskih kroz staklene nanopore. Cilj Markove posete bio je da optimizuje protokole za obogaćivanje gena od interesa korišćenjem CRISPR-Cas9 tehnologije.

Marko je uživao u radu sa prof. Kejzerom i njegovim doktorantom Filipom Boškovićem koji je diplomirao na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zahvaljujemo KayserLab na podršci projektu READ-DM 1 i radujemo se daljoj saradnji.

READ-DM1-website-za-Nemanju-26-12-2022-docx-Google-документи

Marko Panić je posetio Arechavala-Gomeza Lab

Mako je krajem septembra 2022. posetio Arechavala-Gomeza Lab, istraživačku grupu za neuromišićne bolesti u Institutu za zdravstvena istraživanja “Biocruces” u Baskiji. Naučnu posetu podržala je COST akcija DARTER (CA17103).

Jedna od aktivnosti Arechavala-Gomeza Laba je generisanje humanih ćelijskih modela za ispitivanje novih tretmana za neuromišićne bolesti. Shodno tome, Marko je obučavan za uzgajanje ćelijskih linija mioblasta i fibroblasta i njihovu diferencijaciju u miotube.

Marko je uživao u radu sa dr Arečavala-Gomezom i njenim timom. Svetski dan svesti o udnopojasnim mišićnim distrofijama zajedno su obeležili su 30. septembra.

Zahvaljujemo dr Virginiji Arečavala-Gomeza na podršci READ-DM1 projektu i radujemo se daljoj saradnji.